Regulamin

Regulamin imprez organizowanych w Paleciaku"

Imprezy zaczynają się od 21.00

Podczas imprez odbywających się w PALECIAKU obowiązuje selekcja. Całkowity zakaz wstępu obejmuje osoby niepełnoletnie oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu.

Selekcjoner może również odmówić wstępu na imprezę osobom bez podania konkretnej przyczyny.

Szatnia

W Naszym lokalu szatnia jest obowiązkowa. Kiedy Wasze kurtki, plecaki itp. pozostają w szatni mamy pewność, że są one bezpieczne. Dzięki pozostawianiu odzieży w szatni do minimum spada ryzyko wniesienia niebezpiecznych przedmiotów, własnego alkoholu itp. (co jest kategorycznie zabronione i grozi natychmiastowym opuszczeniem klubu).

Dowód osobisty

Posiadanie ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu (tylko prawo jazdy lub legitymacja studencka) jest konieczne, aby bez przeszkód dostać się na imprezy, które odbywają się w PALECIAKU. Dokładamy wszelkich starań, aby na imprezach przebywały tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Jedyną skuteczną i niezawodną metodą weryfikacji Waszego wieku jest dowód tożsamości, tak więc ilekroć wybieracie się do PALECIAKA weźcie go ze sobą, a unikniecie nieprzyjemnych niespodzianek.

Bezpieczeństwo

System zabezpieczeń przeciwpożarowych.

System kilkunastu kamer monitorujących cały obiekt.

Skuteczna ochrona

Sprawne urządzenia gaśnicze

Właściciel klubu zastrzega sobie prawo do odwołania każdej imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

Właściciel klubu nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na imprezę, która została odwołana.

Uczestnik imprezy znajdujący się w lokalu lub na drogach dojazdu do lokalu ma obowiązek zastosować się do poleceń pracowników.

W przypadku ogłoszenia alarmu należy bezzwłocznie udać się do wyjść.

Właściciel klubu zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu wybranym osobom bez podania konkretnej przyczyny.

Właściciel klubu zastrzega sobie prawo w połączeniu z wszystkimi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie lub umieszczone na tablicy na terenie loklau „PALECIAK”, do tego co następuje:

Odmówić wstępu osobie niepełnoletniej;

Odmówić wstępu osobie nietrzeźwej;

Odmówić wstępu osobie, u której stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy, pracowników klubu lub jego mienia;

Odmówić wstępu osobie, u której stwierdzono posiadanie jakichkolwiek środków odurzających;

Odmówić wniesienia na teren klubu własnego alkoholu;

Przeprowadzić kontrole dokumentów tożsamości;

Zażądać, aby posiadacz biletu opuścił teren klubu i zastosować odpowiednie kroki, aby to żądanie zostało wykonane;

Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych;

Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn będących poza kontrolą, bez uprzedzania i bez obowiązku wypłacenia rekompensaty wobec jakichkolwiek osób; w zależności od osobistego uznania właściciela, zwrotem części lub całkowitej sumy na jaką opiewa cena biletu;

Zmienić program imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

Uczestnik imprezy zgadza się na rejestracje przez system kamer monitoringu jego wizerunku, prowadzoną w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oraz w przypadku wystąpienia zagrożenia do przekazania nagrania odpowiednim organom porządkowym.

W Lokalu obowiązują zasady koleżeństwa, i dobrze rozumiane zasady współżycia społecznego.

Wejście na teren lokalu oznacza całkowitą akceptacje niniejszego regulaminu.